Infomøte: Hvordan påvirkes Sandvikselva av E-16 utbyggingen?

kranservice-4766
Parti fra Sandvikselven. Foto: Espen Schive

Tirsdag 5. mai (obs) kl. 18-19 får vi besøk av Silje Holen fra Statens Vegvesen.
Hun skal informere om hvordan den forestående utbyggingen av E-16, mellom Sandvika og Vøyen, vil påvirke elva vår.
LEGG MERKE TIL KLOKKESLETTET