Diverse info om fiske i Sandvikselva

Foto: Tore Westgård
Foto: Tore Westgård

FISKEKORT

Alle som skal fiske i Sandvikselva, skal registreres med eget fiskekort.

DET ER KUN DETTE FISKEKORTET SOM GIR ADGANG TIL FISKE I SANDVIKSELVA.

FANGSTRAPPORT

Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 § 44 om laksefisk og innlandsfisk, skal alle med fiskekort levere fangstoppgave for å sikre pålitelig statistikk i arbeidet med å sikre og styrke ressursene for framtiden. (Forskrift 2003-02-25-256§1).
Som fiskerettighetshaver ønsker V.B.S., ved å gi fullstendige fangstresultater / antall brukere, å bidra til best mulig grunnlag for dette arbeidet.
Fangstskjemaet skal sendes V.B.S. Postboks 371, 1301 SANDVIKA,
via VBS’ hjemmeside eller til e-post: post@vb-sportsfiskere.no innen 14 dager etter sesongslutt.
Ingen fangst skal også innberettes på fangstskjema.

Vi minner om generalforsamlingens vedtak 2013:
«Medlemmer og andre fiskere som ikke har levert fangstrapport innen tidsfristen for Sandvikselva, vil miste retten til å få fiske i elven påfølgende sesong».

REGLER FOR UTØVELSE AV FISKE I SANDVIKSELVA
Ordinær fiskesesong i Sandvikselva er fra 15/6 – til og med 30/9.

Stangfiske (Forskrift 2012-05-10-438§3)

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil to agn pr. stang. Det er forbudt å bruke stang på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang skal ikke forlates under fiske.
Forbud mot fiske av vinterstøing (Forskrift 2003-02-25-256§2)
Det er forbudt å fiske vinterstøing (utgytt fisk) av laks, sjøørret og sjørøye. Fanget vinterstøing skal settes ut igjen på en skånsom måte.

1. På enkelte steder/høler er fiske med sluk forbudt. Områdene er skiltet.
2. Under laksetrappene og oppstrøms og nedstrøms disse er alt fiske forbudt. Franzefoss, Vøyen Mølle, Nybrua, Nypefoss og Bjørum. Områdene er skiltet.
3. Fiske fra bru er forbudt.
4. Det er bevegelige fiske.
5. Minstemål er 45 cm for anadrom fisk*
6. All hunnfisk er fredet i september. **
7. Begrenset døgnfangst/bag limit på 3 fisk avlivet i døgnet. Fiskeslutt etter den
3. fisken (avlivede i døgnet) ***

* Anadrom fisk: Laks, sjøørret, sjørøye.(Tidligere minstemål 35cm.)
** Skal settes ut igjen i elva på en skånsom måte. Ref. brosjyre utgitt av
NJFF/Norske Lakseelver.
*** Dette innebærer at det ikke er lov til å fortsette fisket etter å ha avlivet den 3. fisken innenfor samme døgn. Fiskedøgnet går fra kl: 00:00-24:00.

Pokalfisker 

Største laks over 5kg, samt den største sjøørret over 3kg tatt på flue.
Skjema for innmelding av pokalfisk ligger her

Brudd på reglene vil medføre disiplinærsak. Saken behandles i Styret og Representantskapet, og styret fastsetter reaksjonen på regelbruddet.
Spørsmål kan rettes til Roy Finjarn på telefon: 952 55 624 eller undertegnede på telefon: 67 13 71 15 eller 918 35 125.

For styret i Vestre Bærum Sportsfiskere

Trond Skarpsno
Leder
Sign