Tilgang til området ved Agnes bruer under anleggsperioden til nye E-16

Etter gårsdagens infomøte har vi fått noen tilleggsopplysninger fra foredragsholder Silje Nygaard Holen:
«Takk for en hyggelig kveld i går. Det kom opp et spørsmål angående tilgang til området ved Agnes bruer, og av tegningen under ser dere at det vil være tilgang til området fra nordvest (merket på kartet). Når det gjelder tidsplan for arbeid, så vil oppstart være 1. november i år, og ferdigstillelse vil være innen juni 2019. Lokalvegbrua vil imidlertid bygges først og benyttes til omkjøring til bruene på E16 er endelig ferdigstilt.
Det blir dessverre et langvarig anleggsarbeid her, men vi håper vi kan finne gode løsninger mht. adkomst til elva samt merking og varsling av stengninger.»

 

kart