Sesongåpning i Sandvikselva

Tom Johansen, laks 5,3 kg i Hølja
Tom Johansen, laks 5,3 kg i Hølja
Årets hittil størst fra Sandvikselva, 6.4 kg. Fisker Frank Thomassen

Som de fleste vel har fått med seg har fiskesesongen i Sandvikselva vart i 2 uker.
Men hva de færreste vet, er at det ble gjort brukbare fangster i starten på sesongen!
Siden sesongstart har elva vår hatt vannføring som en middels skogsbekk.
Men tett opp mot sesongstart hadde vi et par små flommer
som lokket fisk opp forbi laksetrappa på Frazefoss.
Noen kjente sin besøkelsestid, og foruten de 2 avbildede juni-laksene som redaksjonen kjenner til, ble det tatt flere flotte sjøørreter.
«Elvemøtet», «Hølja» og «Klevhølen» har gitt fisk på land.

Fortsatt god fiskesommer!