Status i Lågen pr. 1. juli

Den første måneden er historie på våre retter i Numedalslågen.
En særdeles vellykket «Grisefest» ble avviklet sist lørdag.
Etter en treg start med 10 fisketomme dager har fangstene tatt seg opp, med fisk på land stort sett hver dag.
Som normalt dominerer markfiskerne fangststatistikken tidlig i sesongen,
men sjelden eller aldri har så mange hatt kontakt med laks på flue i juni.
Dessverre for fiskerne var laksen den seirende part inntil Trond Skarpsno lykkes 23.juni på Hannevold.

Status hittil er 30 laks på land. 1 på sluk, 2 på flue, 6 på reke, og resten på mark.
Fangstmessig ligger vi foran fjoråret.

Thore
Thore Brandbu fikk den første torsdag 11. Juni. Fisken veide 9.1 kg og ble tatt på sluk på «Sauegjerdet» sone 9.
Trond Skarpsno med årets første laks på flue. 6.5 kg.
Trond Skarpsno med årets første laks på flue. 6.5 kg.

 

 

Tore Westgård med årets hittil største, 14.1 kg på mark fra "Skjæret"
Tore Westgård med årets hittil største, 14.1 kg fra «Skjæret» 13. juni