Så var årets sesong slutt…

Septemberflom. Foto: Tore Westgård
Septemberflom. Foto: Tore Westgård

Fiskesesongen i Sandvikselva 2015 er historie. I motsetning til fjoråret har vi i år hatt bra med vann stort sett gjennom hele sesongen. De første laksene ble fanget like etter sesongåpning, og nå står elva full av fisk.

Vi sees på Mølla tirsdager fra 6. oktober. Vel møtt til både nye og gamle medlemmer!
Nært forestående aktiviteter i VBS’ regi:
Harrtur helgen 9-11. oktober. Husk påmelding innen søndag 4. oktober
Medlemsmøte tirsdag 13. oktober (Mer info kommer)
Tur med «Rigmor» til Langåra søndag 18. oktober (Mer info kommer)

Husk å sende inn fangsrapport senest 14 dager etter sesongslutt!

Det er mulig å sende inn fangstrapport for Sandvikselva online.
Trykk her for direkte link
Når du sender inn fangstrapporten, vil du samtidig få en kopi
til din egen epostadresse.
Vi håper så mange som mulig benytter seg av online-rapporteringen.
For de som ønsker å levere fangstskjema på gamle måten, er det en postkasse ute på
Vøyen Mølle.

VEL MØTT PÅ MØLLA I HØST