Aase Olsen har forlatt oss

Foto: Morten Merkesdal
Foto: Morten Merkesdal

Aase Olsens bortgang.

Vi har mottatt den triste beskjeden, at foreningens livsvarige medlem Aase Olsen sovnet stille inn på Bærum sykehus onsdag 8. Desember med nærmeste familie rundt seg.

Aase Olsen fra Søndre Land kom til Sandvika i 1945. Hun fikk arbeid ved Martina Hansens Hospital og giftet seg med Sverre Olsen i 1952.
Sammen drev de smie og verksted i Bjørnegårdssvingen, og fiskekultivering i Hamang Klekkeri ved Sandvikselva.
Hun bidro gjerne med arbeid i klekkeriet sammen med Sverre.
Sverre og Aase ble ikke velsignet med barn, men de holdt åpent hus for fiskergutta og de frivillige fra foreningen som hadde engasjert seg i driften av klekkeriet.

Det er ikke få brødskiver og vafler hun har bidratt med fra 50 tallet helt inn i dette århundre.
For denne innsatsen og omsorgen for foreningens medlemmer, ble hun tildelt livsvarig medlemskap i Vestre Bærum Sportsfiskere.

Aase ga et intervju til Morten Merkesdal i 2009. Intervjuet kan leses i sin helhet i jubileumsboka til Vestre Bærum sportsfiskere utgitt i 2011. Det ligger også ute på Facebook-siden til Hamang Klekkeri. https://www.facebook.com/groups/524481291006175/?fref=ts

 

Vi lyser fred over Aase Olsens minne. og sender vår tanker til nærmeste familie.

Vestre Bærum Sportsfiskere
Leder
Terje Halvorsen