Info fra Styret

Foto: Tore Westgård
Foto: Tore Westgård

 

1.mai er siste frist i år for å søke om medlemskap i VBS, som gir mulighet for fiskekort i Sandvikselva for inneværende år.
Søknader som kommer inn etter 1.mai vil ikke bli behandlet før etter 30.september, og vil kunne gi medlemskap for neste år.

Vi selger inntil 50 fiskekort i Sandvikselva til personer uten medlemskap i foreningen.
Kortene kan kun kjøpes i VBS sine lokaler, Wøyen mølle,Vangkroken 20,
på følgende tirsdager; 3/5- 10/5- 24/5- 31/5, kl. 1900-2100.

Pris kr 500,- + kr 500,- i depositum som tilbakebetales når fangstrapporten leveres innen fristens utløp.