Ny dato for fiskestopp og avslutningsfest/dugnad i Numedalslågen

VBS-logo-FB

For de som fortsatt ikke har fått det med seg;
Endring av dato for fiskestopp i Numedalslågen. Resultatet av midtsesongsevalueringen ble at alternativ fire iverksettes. Alle restriksjoner på sportsfiske bortfaller og fisketiden forlenges med to uker. Pga. dette flyttes avslutningsfesten og dugnaden til lørdag 3/9.
Fiskestopp er fredag 9/9 kl. 2400.

Trond Skarpsno
Leder Lågenkomiteen