Forslag til generalforsamlingen

VBS-logo-FBStyret i VBS påminner om at saker/forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen 29.11, må være innsendt eller levert Styret 4 uker i forveien