Generalforsamling 29. november 2016

VBS-logo-FB

 

Til
Medlemmer av VBS

 

GENERALFORSAMLING  2016

Det innkalles til Generalforsamling for Vestre Bærum Sportsfiskere på

Vøyen Mølle, tirsdag 29/11-2016 kl 1900.

Det refereres til § 7 og 8 – Ordinær Generalforsamling:

Stemmerett har personlig fremmøtte som har fylt 16 år og som har betalt kontingent for det år som generalforsamlingen gjelder.

 

DAGSORDEN

 

 • 8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 

 1. Godkjenning av innkallelsen.
 2. Beretning fra styret og komiteer om virksomheten fra siste generalforsamling.
 3. Revidert regnskap for inneværende driftsår.
 4. Styrets forslag til budsjett for neste år.
 5. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og kontingent for neste kalenderår.
 6. Salg av fiskekort Sandvikselva.
 7. Fiskeretter, salg av fiskekort utenfor Sandvikselva.
 8. Andre saker fremlagt av styret.
 9. Andre saker fremlagt av medlemmer.

Såfremt det er foreslått mer enn en kandidat til et ombud, skal valget foregå skriftlig.

 1. Saker som ikke er nevnt i innkallelsen, men som styret ønsker behandlet.

 

 

Vel møtt!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Vestre Bærum Sportsfiskere

Styret