Brukerundersøkelse

Fisker i Franzefoss Foto: Leif Johansen
Fisker i Franzefoss Foto: Leif Johansen

Vi gjennomfører en brukerundersøkelse, så i løpet av denne uken vil de som har registrert e-postadresse hos VBS få tilsendt en e-post hvor vi spør om ditt inntrykk av medlemsbladet Laksnytt samt foreningens hjemmesider.

survey-noreply@smo.surveymonkey.com vil det sannsynligvis stå i avsenderfeltet.
Ta en kikk i søppelkassa eller spam-mappen hvis du savner den.

De som ikke har registrert e-postadresse hos VBS har anledning til å svare på undersøkelsen ved hjelp av papirkopier som ligger på Mølla.

Vi tar veldig gjerne imot ønsker og forslag, men vi ber om at svarene holdes på et realistisk nivå.
Vi har verken muligheter, eller noe ønske om å konkurrere med profesjonelle aktører i samme bransje, det være seg på web eller i bladform

Svar må avgis innen 10 mars 2017.

Hilsen
Redaksjons/mediakomiteen.