Informasjonsmøte med Statens Vegvesen i forbindelse E-16 utbyggingen. 2. mai

Hardt arbeid langs Sandvikselva. (Foto: Tore Westgård)
Hardt arbeid langs Sandvikselva. (Foto: Tore Westgård)

Tirsdag 2. mai får vi igjen besøk av Silje Holen fra Statens Vegvesen.
Vi får ny og oppdatert informasjon om fremdriften på utbyggingen av E-16,
og hvilke områder av Sandvikselva som i år blir stengt og utilgjengelig for fiske.