Første laks på land i Lågen

Henrik Bulling med laks 5.2 kg. (Foto: Trond Sarpsno)

Vi gratulerer Henrik med årets første laks. Tatt i Øverhølen på flue og søkke.
Etter at åpningen 10. juni regnet bort med påfølgende flom, har elva nå begynt å synke.
Nå er det bare å håpe på ennå lavere vannstand, slik at fisken igjen kan passere Holmfoss.

Vi minner også om at i natt kl. 24.00 åpner fisket i Sandvikselva