Husk «Grisefesten» i Lågen lørdag 24.juni

Tom Eirik med dagens fangst, 8.7 kg 21. juni (Foto: Skarpsno)

Lørdag 24. juni arrangerer lågenkomiteen den årlige «Grisefesten» i Numedalslågen.
Alle med Lågenkort, samt familemedlemmer, er velkommen. Påmelding til Trond Skarpsno tlf. 91835125
Husk kontanter. Maten koster 100 kr. (Hel-grillede skinker). Drikke må du holde selv.

Status på våre retter pr. 21. juni, er 5 laks på land. Noe som må tilskrives flom i åpningsuken.
Vi håper på at fangstene bedrer seg etterhvert, da det hittil har vært fisket bedre enn i fjor
nedstrøms Holmfoss.