Numedalslågen – Ny dato for avslutning, Info om Laksefestivalen 29.juli og oppdatert fangstrapport

Glenn med en av dagens fangster 21/7. 2017
Glenn med en av dagens fangster 21/7. 2017

Det har som vanlig vært utført midtsesongs-evaluering i Numedalslågen. Ikke uventet kom det forandringer. I år, som i fjor, landet man på handlingsalternativ 4.
For oss som ikke driver næringsfiske, vil det kort fortalt si at sesongen er utvidet til 9. september oppstrøms Holmfoss, og at dagskvoter er opphevet.
Som en følge av dette, er høstdugnad og avslutningsfest flyttet til lørdag 9. september.

Lørdag 29. juli ønsker vi medlemmer av VBS velkommen til en uhøytidlig fiskekonkurranse, og påfølgende sosialt samvær på våre retter i Lågen, VÆR OBS på at dette er et tilbud til samtlige medlemmer, ikke bare de med Lågenkort. De som ikke har fiskekort betaler kr. 300, og kan da fiske hele helgen, fredag – søndag. BEGRENSET ANTALL! KONTAKT TROND SKARPSNO FOR PÅMELDING!
Medlemmer med Lågenkort som skal være med i konkurransen betaler kr. 100. Fiskekonkurransen starter kl. 10.00. Alle lovlige fiskeredskap er tillatt; Mark, flue, sluk og reke. Herunder også fluedupp og flue/søkke. Det er ingen bevertning, så hver og en må sørge for mat og drikke til etterpå-festen. Lågenkomiteen stiller med varm grill! Vel Møtt!

Etter en treg åpning har fangstene tatt seg opp, selv om laksen ikke har vist seg spesielt bitevillig. Vi ligger nå på ca. 100 registrerte fangster, så mulighetetene bør være tilstede på festivalen