Info fra Styret

VBS-logo-FB

Generalforsamling i VBS avholdes den 28. november.
Hvis det er saker som medlemmer ønsker at skal tas opp,
må dette sendes på mail til styrets leder og styrets sekretær,
senest 4 uker før.