Intern pilkekonkurranse på sjøisen søndag 4. februar

Foto: Privat
Foto: Privat

Pilkekonkurransen Søndag 4. februar går som planlagt.
Eventuelle områdebegrensninger p.g.a dårlig is,
vil det bli opplyst om ved påmelding.

OBS Nytt fremmøtested; Ved den gamle musikkskolen på Sjøholmen ved Blommenholm her, kl. 08.00. Innveiing senest kl. 1400.
Kun for medlemmer av VBS med eventuelle gjester.
Startavgift kr. 100 for voksne, 50 for juniorer som inkluderer pølser og brus etter endt fiske.

Vi minner om konkurransereglene: Maks 1 pilkestikke om gangen med inntil en opphenger. Agning ikke tillatt. Minstemål for fisk er 40 cm. Komiteen kan avgrense fiskeområde. Største fisk. Inntil 1/3 premiering av deltagerne. Maks 6 premier. Største fisk over 5 kg er med i karaffelkonkurransen. Hvis to deltakere ender likt i antall kg og gram går den som har den nest største fisk foran.

Ved spørsmål, kontakt Thore Brandbu 949 78 759