Svein Erik Tømmernes har gått bort

Tømmernes med flott lågenlaks. Foto: Terje Halvorsen
Tømmernes med flott lågenlaks. Foto: Terje Halvorsen

 

 

Det er med stor sorg vi meddeler at Svein Erik Tømmernes har gått bort.
Han døde brått 14. februar.

Tømmernes har i en årrekke vært medlem av Vestre Bærum Sportsfiskere, og arbeidet for foreningen som medlem av forskjellige komiteer.
De siste tiårene har han sittet som kasserer i Vbs’ styre.
For sitt arbeid i foreningen er han utnevnt til hedersmedlem i Vestre Bærum Sportsfiskere. Han vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over hans minne.

Vestre Bærum Sportsfiskere

Styret