Medlemsmøte 24. april. Sandviksvassdraget; Tilbakeblikk + Hva bringer fremtiden?

klekkeriet2

 

Velkommen til medlemsmøtet 24. april.  Bjørn Olav Rosseland besøker oss.
Kåseriet handler i sin helhet om Sandviksvassdraget. En liten presentasjon av kvelden;

Fisk, forurensning og tiltak i Sandviksvassdraget – et historisk tilbakeblikk og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag.  

Av: Bjørn Olav Rosseland og Morten Merkesdal

«Her er noen underpunkter som viser hva det dreier seg om:

Sandviksvassdragets øvre, ikke-lakseførende,  men ørretdominerte sidevassdrag, ble omgjort til «rene» lakselokaliteter med verdensrekord i tetthet av laks

Sandviksvassdraget som kjernevassdrag for studier av laksens pregning og vandring til oppvekstområder i havet

Kampen mot lokal og kommunal forurensning og laksedød

Fiskeparasitten «Gyrodactylus trutta« og referanse mot G. salaris

Sykdomskontroll og referanse for oppdrettsnæringen gjennom ulike forskningsprosjekt basert på Sandvikslaks

(bl.a. triploid laks og fiskevelferd i intensivt oppdrett)

Ulike merkemetoder og sjøørretens vandringer i Oslofjorden

Dagens status og elvas fremtidige betydning for rekreasjon og forskning

Morten kommer dessverre ikke på møtet, men vi er samsnakket om innhold og utforming.»

 

Velkommen! Kaker, kaffe og loddsalg som vanlig