Husk Grisefesten i lågen, lørdag 23. juni

Stig Jerry Ørneberg med årets første laks på flue. (Foto: Terje Persvang)
Stig Jerry Ørneberg med årets første laks på flue, 5,9 kg (Foto: Terje Persvang)

 

Det ekstraordinære forbudet mot grilling er opphevet, så lørdag 23. juni arrangerer lågenkomiteen den årlige «Grisefesten» i Numedalslågen.
Alle med Lågenkort, samt familemedlemmer, er velkommen. Påmelding til Trond Skarpsno tlf. 91835125
Husk kontanter. Maten koster 100 kr. (Hel-grillede skinker). Drikke må du holde selv.

Status på våre retter pr. 19. juni, er 10 laks på land, den største på 8.9 kg. 5 er tatt på mark, 1 på reke og 4 på flue.

Vel Møtt!