Informasjon fra styret i Vestre Bærum Sportsfiskere

VBS-logo-FB

 

Generalforsamling i VBS avholdes Tirsdag 27. november.
Hvis det er saker som medlemmer ønsker at skal tas opp,
må dette sendes på mail  til styrets leder og styrets sekretær,
senest 4 uker før.

 

Mvh
Styret
Vestre Bærum Sportsfiskere