Oppgang i Sandvikselva 2011 – 2018

Franzefoss-tellerSom dere vet har det siden 2011 stått en teller i Franzefoss. Anders Lamberg fra Skandinavisk Naturovervåking (SNA) har nå utarbeidet en samlerapport som sier noe om oppgangen av anadrom fisk i sandvikselva over tid.

Han kan blant annet melde om største estimerte laks til ca 126 cm og største estimerte sjøørret til ca 100 cm, dette er jo helt vilt! Pluss masse, masse fisk! Dugnadsjobben mange av oss gjør for elva vår bærer virkelig frukter, utrolig gøy å se.

Her er det bare å kose seg med lesingen om elva vår folkens! Se vedlagt rapport i PDF-format under.

Sandvikselva 2011 – 2018-SNA-rapport-03-2019