Informasjon fra styret i Vestre Bærum Sportsfiskere – Generalforsamling 26. november

VBS-logo-FB

 

Generalforsamling i VBS avholdes Tirsdag 26. november.
Hvis det er saker som medlemmer ønsker at skal tas opp,
må dette sendes på mail  til styrets leder og styrets sekretær,
senest 4 uker før.

Styrets leder Bjørn Evje e-post: bjornk.evje@gmail.com
Styrets sekretær Jarle Larsen e-post: 1jarle@gmail.com

Mvh
Styret
Vestre Bærum Sportsfiskere