Medlemsmøte 15. oktober – Morten Informerer om status i sandvikselva

Morten Merkesdal med flott stamlaks
Morten Merkesdal med flott stamlaks

På medlemsmøte førstkommende tirsdag 15. oktober, kommer Morten Merkesdal for å informere om status i sandvikselva. Han kommer til å oppdatere rundt sykdomsbilde i elva, samt i forhold til kultivering og forvaltning av elva.

Det kommer også til å bli vist film fra stamfiske på 60-tallet, som viser hvor mye fisk denne elva kan produsere.

Vi ønsker alle velkommen.