Referat medlemsmøte på Mølla 15. oktober

septemberflom2 Foto. Tore Westgård

For mange av VBSs medlemmer ble medlemsmøtet den 15. oktober en første, hyggelig anledning til å møtes etter endt 2019 sesong. Kaffe og kringle passet utmerket denne regnfulle oktoberkvelden, akkompagnert av Mølla-fossen som brølte utenfor med stor vannføring etter mye nedbør den siste tiden. Møtet ble innledet av VBSs formann som redegjorde for fangstresultatene og 2019-sesongen i Sandvikselva og VBSs rettigheter i Lågen.

Møtets høydepunkt var for mange visningen av historiske filmbilder fra Sandviksvassdraget. Filmen dokumenterte hvordan en rekke pionerer innen kultivering og vassdragsforvaltning tidlig var ute med moderne og effektive metoder for å samle inn og merke fisk, samt prosessene med produksjon og utsetting av yngel.

Det var interessant å se kjente og kjære steder fra Sandviksvassdraget, og registrere at mye faktisk er som før, selv om enkelte metoder har blitt forbedret.

Picture-024

Det unike filmmateriale har kommet til veie etter at Bjørn Olav Rosseland har gått igjennom film- og forskningsmateriale etter sine foreldre, som begge er kjente foregangspersoner i vassdragsforvaltning.

Filmen ble vist uten lyd, men Morten Merkesdal kommenterte innsiktfult underveis, og delte sine historier og erfaringer med de mange tilhørerne.

Picture-130

Etter filmvisningen ga Morten Merkesdal en redegjørelse for hvordan han anså situasjonen for Sandvikselva etter at det har vært mye syk og død fisk å se i 2019 sesongen.

Merkedsal viste til at det nok også tidligere har vært år og perioder med sykdomsutbrudd på laks og ørret, og at som sådan denne sesongen ikke har vært helt unik.

Skjermbilde

Man vet per i dag ikke hva fiskedødeligheten skyldes og det samlede omfanget og konsekvensene på sikt for Sandvikselva er heller ikke kjent. Forskerne på Veterinærinstituttet arbeider derfor fremdeles med å kartlegge årsaker, og vi håper å få et svar om ikke alt for lenge. Det diskuteres også om endringer i klima, havstrømninger og temperaturer og saltforhold kan spille en rolle for fremveksten av nye trusler mot villaks og ørret.

Uansett, understreket Merkedsdal, det er viktig å desinfisere fiskeutstyr dersom det benyttes i ulike vassdrag.

Siste del av møtet ble viet loddtrekning og prat rundt bordene, med mange flotte premier. Takk til arrangørene og styret for et flott møte!

 – Hallstein Husbyn