Informasjon om Koronavirus – oppdatering

Mølla holdes stengt til etter sommerferien pga helsedirektorates vedtak for å hindre spredning av koronaviruset. Det betyr at alle planlagte aktiviteter før sommeren avlyses.

Mer informasjon om lågen og sandvikselva vil komme fortløpende.