Fiskekort for Ikke-medlemmer i sandvikselva 2020 – Utsolgt

Parti av Sandvikselven. Foto: Espen Schive
Parti av Sandvikselven. Foto: Espen Schive

Utsolgt!

Det vil selges 25 kort for ikke medlemmer av vestre Bærum sportsfiskere- Prisen er 1000 kr – ingen depositum.

Det åpnes for salg av kortet 20. mai kl 18:00

KJØP KORT HER

Man er pliktig til å levere fangstrapport som gjøres på elveguiden, link til dette vil også legges ut her på våre hjemmesider. Ved manglende innlevering av fangstrapport, mister man retten til å kjøpe kort neste sesong.

Kortet er kun gyldig med kvittering for betalt fisketrygd ved evt kontroll. Fisketid 15 juni – 30 sept.