Merking av sjøørret og laks fra Sandvikselva

Figur 1: En gladlaks på Sykkelverkstedet (Hamang klekkeri) som er målt, merket og klar for stryking.
Figur 1: En gladlaks på Sykkelverkstedet (Hamang klekkeri) som er målt, merket og klar for stryking.

Sola begynner å varme og sjøørretsesongen nærmer seg med stormskritt. Mange vil prøve fiskelykken her i Oslofjorden, og noen vil være ekstra heldige å få en rakker fra Sandvikselva på kroken med et merke festet bak ryggfinnen. Da kan du være med på et forskningsprosjekt satt i gang av klekkeribestyrer Morten Merkesdal i Bærum kommune og Thrond Haugen fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Målet er å lære mer om hvordan sjøørreten bruker fjorden, og om bruken endres over tid. Så, hva gjør du dersom du er en av de heldige? Her følger en liten huskeliste som kan være god å ha i bakhånd;

  • Noter deg NUMMER og FARGE på merket
  • LENGDE: hvor lang er fisken fra hode til haletipp
  • DATO og STED fisken ble tatt
  • Ble fisken DREPT eller SLUPPET FRI
  • Ta BILDE av hele fisken
Figur 2: Floymerker for de siste tre årene i Sandvikselva
Figur 2: Floymerker for de siste tre årene i Sandvikselva

Siden 2012 har det blitt merket 2683 ørret i elva, og av disse er 173 gjenfangster registrert. Innmeldingene viser at hovedandelen av bestanden bruker indre del av fjorden. Det er allikevel en del fisk som våger seg forbi Drøbaksundet, og ved mange nok innrapporteringer vil man etter hvert kunne få et klarere bilde av hvilke og hvor store områder sjøørreten bruker, hvor stor andel som vandrer og annen viktig informasjon. Slik kan man tilpasse forvaltningen slik at bestanden sikres til glede for nåværende og fremtidige sjøørretfiskere.

Vi får også vite litt om fiskerne som har glede av Sandvikselvas glade ørreter. Av gjenfangster har 45 % havnet på middagstallerkenen, 10 % er sluppet fri, 7 % fikk en uviss skjebne etter å ha vært på kroken og 26% har kommet tilbake til elven for å gyte.

Dersom du har gjort andre observasjoner er disse alltid nyttige. Observerer du en merket sjøørret uten å se hva som står på merket er dette også relevant informasjon. Er den slank og har slitte, flisete finner er den sannsynligvis ikke spesielt velsmakende som mat. Den kan da like gjerne settes tilbake i sjøen. Hvis den fanges sent i elvene gjelder det samme. I september er gytemodningen kommet såpass i gang at fisken taper seg for hver dag som matfisk. Informasjon om groe på merket og om det var sår på fisken der merket er festet er også relevant informasjon.

Informasjon om gjenfangster kan sendes til sandvikselva@gmail.com. Mailadressen står på merket. Du vil i løpet av et par dager få svar med informasjon om fisken du fisket. Ved innrapportering av gjenfangst vil du få svar tilbake med informasjon om når og hvor fisken ble merket, størrelse og kjønn, samt om den har vært fanget og sluppet ut tidligere.

Tusen takk for at du bidrar med informasjon som til slutt vil gi grunnlaget til en bærekraftig sjøørretforvaltning. Skitt fiske!

Figur 3: Gjenfangstlokaliteter for sjøørret fra Sandviksvassdraget fra 2012 til 2019 (kilde E. Lundgrin, Growing up where you were born – A Comparison of Nursery Areas for Salmonids in River Stretches with and without Natural Spawning)
Figur 3: Gjenfangstlokaliteter for sjøørret fra Sandviksvassdraget fra 2012 til 2019 (kilde E. Lundgrin, Growing up where you were born – A Comparison of Nursery Areas for Salmonids in River Stretches with and without Natural Spawning)