Sandvikselva, anleggsarbeid og sesongstart i nedre del av elva

Som de fleste har sett har det blitt arbeidet mye i nedre deler av elva i det siste. Dette gir oss utfordringer med tanke på adgang til fiske i starten av sesongen. Under følger notat fra Morten Merkesdal.

Jeg gleder meg til å starte fiske i Sandvikselva allerede 1.juni. Nytt av året er flere fysiske forandringer i nedre del. Brua ved vanntroa/vannintaket (Slependveien) er ferdig. Her er det åpnet opp, og det er blitt bedre fremkommelighet. Øvre Murhølen er endelig kvitt muren med gang og sykkelvei langt ut i hølen. Brekket er utvidet, og det er lagt inn litt stein og stokker her og der. Håpet er at det skal bli mer plass til elva på flom slik at elva slutter å grave seg ned til leirebunn.

Arbeidene skal være helt ferdig ca 28 juni. Egentlig ville vi vært utestengt fra hele anleggsområdet til da, men vi har forhandlet frem en løsning der vi kan fiske/ferdes. Vi må  følge de henvisningene som Entreprenører/byggherrer gir oss, ikke parkere i hytt og pine, holde oss unna områder med nysådde plenarealer.

IMG_2995 IMG_2935 IMG_2930 IMG_2993