2 uker igjen av sesongen i sandvikselva

Steinar Paulsen rullekaster i Leirfallet i Sandvikselven. Foto: Espen Schive
Steinar Paulsen rullekaster i Leirfallet i Sandvikselven. Foto: Espen Schive

Vi minner om at sandvikselva stenger for fiske den 15. september i år. Dessverre har det vært en tørr sommer, og vi krysser fingrene for en flom i løpet av de siste 2 ukene.

Minner samtidig om fredning av Sandvikselva med Lomma og Isielva ovenfor Åmotenga, ved vannføring under 1 m³/s. (1000 liter pr sekund), Dette er merket med skilt.  Vannføring kan sjekkes daglig her http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0008.00002.000/