Æres – og hedersmedlemmer 2021

VBS-logo-FB

I og med at det ikke ble gjennomført jubileumsfest i 2021 ble tildelingen av Hedersmedlemskap og Æresmedlemskap gjennomført på foreningens generalforsamling den 23. november 2021.

Utdeling av Heders- og Æresmedlemskap til medlemmer som over lang tid har vist stor innsats for foreningen:

Nye Æresmedlemmer: Arnt Bakken, Roy Finjarn og Gunnar Opsahl

Nye Hedersmedlemmer: Morten Nordli, Thore Brandbu og Roger Stensrud

 

Kriterier for utnevnelse av Æresmedlem:

  • Tidligere utnevnt Hedersmedlem.
  • Har over lang tid gjennom en ekstraordinær og fortjenestefull arbeidsinnsats fremmet sportsfiskets verdi.

Kriterier for utnevnelse av Hedersmedlem:

  • Har vært medlem i foreningen i minst ti år.
  • Virker inspirerende for sportsfiskemiljøet.
  • Har eller har hatt verv i styret, utvalg eller komiteer. Skjøttet dette på en særlig fortjenestefull måte.
  • Eller gjennom en annen ekstraordinær innsats for fremme av foreningens sportsfiske, og eller vern av elv, natur og miljø knyttet til Sandviksvassdraget.

Prosedyre for utnevnelse:

  • Styret eller representantskapet kan foreslå kandidater. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet.
  • Representantskapet skal behandle kandidatene og komme med innstilling til styret. Sammen med innstillingen skal det følge med et resymé som beskriver kandidatens tillitsverv og annen arbeidsinnsats, som skal tidfestes.
  • Styret har besluttende myndighet ved utnevnelse.

Tildelingen av Hedersmedlemskap og Æresmedlemskap skal foregå på foreningens generalforsamling eller fortrinnsvis på foreningenes jubileumsfester. 

Styret, vbs