Informasjon om Lågen 2022

Alf Henning Sørensen eller "Blackus" med morgenfansgst på skjæret. ca 5 kg.
Alf Henning Sørensen eller «Blackus» med morgenfansgst på skjæret. ca 5 kg.

Informasjon om fiskesesongen 2022 i Numedalslågen for medlemmer i VBS. (Det selges ikke fiskekort til andre enn våre medlemmer)

Bindende påmelding for fiskekort Lågen innen 15/2. Påmelding til undertegnende på telefon, sms eller e-post.

Påmeldingsfristen gjelder ikke for medlemmer tatt opp etter februar 2022.

Priser 2022:    
Leiravgift campingvogn, etc.            Kr. 4000,-
Fiskekort senior m/leiravgift            Kr. 3900,-
Fiskekort senior            Kr. 4900,-
Fiskekort  junior            Kr.   750,-

Fiskekort studenter 18-25 år med bevis      Kr.   750,-

 

Påmeldte vil motta faktura med innbetalingsfrist. Personlig fiskekort med våre lover/regler for Lågen blir tilsendt kortkjøpere elektronisk etter at de har dokumentert betalt fiskeravgift for 2022 til undertegnede. Jeg vil minne om at det er du/dere selv som er ansvarlig for å ha lest og ha kjennskap til alle de regler som gjelder i Numedalslågen. Det være seg interne-, lokale- eller nasjonale lover og regler.

 

 Årsplan

  • Dugnad på våre fiskeretter lørdag 21/5. Kortkjøpere: Møt opp!
  • Nedkjøring/plassering blir 14. og 15. mai for komiteen og de som skal delta på dugnaden.  For de øvrige med leirplass, blir det nedkjøring 28. og 29. mai.
  • Grisefest (grillfest) for medlemmer med Lågenkort: lørdag 25/6 kl 1900. Pris kr.150. Barn gratis.
  • Laksefestival (uhøytydelig fiskekonkurranse): lørdag 30/7 kl.1000-1800.
  • Premieutdeling og grilling kl.1900.  Startavgift konkurranse kr 150.
  • Et begrenset antall medlemmer uten fiskekort i Lågen, kan delta (påmelding) og kan fiske hele helgen for kr 750 inkl. konkurranse.
  • Avslutningsfest: lørdag 20/8 kl 1900.(forandres om forlengelse/avkorting av sesongen etter midtsesongsevaluering).
  • Sesongavslutningsdugnad: lørdag 20/8 kl.1000 (forandres hvis forlengelse/avkorting av fiskesesongen)

Aktivitetene 2022 kan bli avlyst om coronasituasjonen endrer seg.

Minner om ordningen med 48 timers gratis prøvefiske for medlemmer som ikke tidligere har kjøpt fiskekort i Lågen. Ønsker du å benytte gratis prøvefiske, delta på Laksefestivalen eller har spørsmål om Lågen, ta kontakt med undertegnede.

Trond Skarpsno

Leder Lågenkomiteen

Tlf: 918 35125 / lederlagen@vb-sportsfiskere.no