Midtsesongevaluering 2022 – fisket i Lågen utvides

Edith endte opp med 2 flotte lakser og rødt kort etter en tur med flueduppen
Edith endte opp med 2 flotte lakser og rødt kort etter en tur med flueduppen

Fram mot midtsesongevalueringen 12. juli har det blitt fanget mer laks i 2022 enn i 2021. Modellen for gytebestandsmåloppnåelse beregner en dobling av nødvendig gytebestand i 2022 om man regner det som normal oppgang. Forvaltningslagets styre vurderer det til at forutsetningene for utvidelse av fiskesesongen i henhold til forhåndsavtalt handlingsalternativ 4 regnes som oppfylt.

Les mer om utvidelsen og regler her

Vi minner om å rapportere om syk fisk som er observert i Lågen i år slik som vi har i sandvikselva.