Informasjon om fiskesesongen 2019 i Numedalslågen

Informasjon om fiskesesongen 2019 i Numedalslågen

Bindende påmelding årskort Lågen innen 26/2. Påmelding til Trond Skarpsno eller liste som henger i klubblokalet på Vøyen Mølle.

Påmeldingsfristen gjelder ikke for medlemmer tatt opp i 2019. Betalt kort kan hentes på Mølla på tirsdager fra 2. april.

Refusjon til kjøpere av fiskekort senior for deltagelse på dugnaden: kr. 300,-

OBS NYTT 2019: Betaling til kont. nr. 1506 19 08215. OBS NYTT 2019.

 Ved innbetaling til konto, må det oppgis navn på hvilke kortkjøpere dette gjelder.

Betalingsfrist 19/3.

 Priser 2019:

Leiravgift campingvogn, etc.                          Kr. 3700,-            

Fiskekort senior m/leiravgift                           Kr. 3650,-            

Fiskekort senior m/redusert leiravgift         Kr. 4650,-                  

Fiskekort  junior                                                 Kr.   750,- 

Fiskekort studenter 18-25 år med bevis      Kr.   750,-

 

ÅRSPLAN   

Dugnad på våre fiskeretter er lørdag 1/6 og søndag 2/6. Kortkjøpere: Møt opp! 

Grisefest (grillfest) for medlemmer med Lågenkort, lørdag 22/6 kl 1900. Pris kr.100. Barn gratis.

Laksefestival (uhøytydelig fiskekonkurranse) lørdag 27/7 kl.1000-1800.
Premieutdeling og grilling kl.1900.  Startavgift konkurranse kr 100.
Et begrenset antall medlemmer uten fiskekort i Lågen, kan delta (påmelding),
og fiske hele helgen for kr 500 inkl. konkurranse.

Sesongavslutningsfest lørdag 24/8.

Minner om ordningen med 48 timers gratis prøvefiske for medlemmer som ikke tidligere har kjøpt fiskekort. Ønsker du å benytte gratis prøvefiske, delta på Laksefestivalen eller har spørsmål om Lågen, ta kontakt med undertegnede.

Trond Skarpsno Leder Lågenkomiteen   

Tlf: 918 35125

 

 

 

Flott laks fisket av Tore Westgård Foto: Privat
Flott laks fisket av Tore Westgård Foto: Privat