Laksehode med "Skjæret" i bakgrunn. Foto: Privat

Informasjon om fiskesesongen 2020 i Numedalslågen

Informasjon om fiskesesongen 2020 i Numedalslågen

Bindende påmelding årskort Lågen innen 25/2. Påmelding til Trond Skarpsno eller på lista i klubblokalet Vøyen Mølle.

Påmeldingsfristen gjelder ikke for medlemmer tatt opp i 2020. Betalt kort kan hentes på Mølla på tirsdager fra 31. mars.

OBS NYTT:  Betaling til kont. nr. 1506 19 08215. OBS NYTT.

 Ved innbetaling til konto, må det oppgis navn på hvilke kortkjøpere dette gjelder.

Betalingsfrist 17/3.

 Priser 2020:

Leiravgift campingvogn, etc.                          Kr. 3700,-                                               

Fiskekort senior m/leiravgift                           Kr. 3650,-                                                   

Fiskekort senior                                                 Kr. 4650,-                                                

Fiskekort  junior                                                 Kr.   750,-                                               

Fiskekort studenter 18-25 år med bevis      Kr.   750,-

 

 

ÅRSPLAN                                                                                 

Dugnad på våre fiskeretter lørdag 23/5 og søndag 24/5. Kortkjøpere: Møt opp! 

Grisefest (grillfest) for medlemmer med Lågenkort, lørdag 27/6 kl 1900. Pris kr.100. Barn gratis.

Laksefestival (uhøytydelig fiskekonkurranse) lørdag 7/8 kl.1000-1800.            Premieutdeling og grilling kl.1900.  Startavgift konkurranse kr 100.                    Et begrenset antall medlemmer uten fiskekort i Lågen, kan delta (påmelding) og kan fiske hele helgen for kr 500 inkl. konkurranse.

Sesongavslutningsfest  lørdag 22/8.(forandres om sesongen forlenges).

Minner om ordningen med 48 timers gratis prøvefiske for medlemmer som ikke tidligere har kjøpt fiskekort i Lågen. Ønsker du å benytte gratis prøvefiske, delta på Laksefestivalen eller har spørsmål om Lågen, ta kontakt med undertegnede.

Trond Skarpsno

Leder Lågenkomiteen   

Tlf: 918 35125

 

Flott laks fisket av Tore Westgård Foto: Privat
Flott laks fisket av Tore Westgård Foto: Privat