Informasjon om fiskesesongen 2018 i Numedalslågen

Informasjon om fiskesesongen 2018 i Numedalslågen

Årsplan:

Bindende påmelding årskort Lågen innen 27/2. Påmeldingsfristen gjelder ikke for medlemmer tatt opp i 2018.                                                                                

Dugnad på våre fiskeretter lørdag 2/6 og søndag 3/6. Kortkjøpere: Møt opp!  

Grisefest (grillfest) for medlemmer med Lågenkort, lørdag 23/6 kl 1900. Pris kr.100. Barn gratis.

Laksefestival (uhøytydelig fiskekonkurranse) lørdag 28/7 kl.1000-1800.            Premieutdeling og grilling kl.1900.  Startavgift konkurranse kr 100.                    Et begrenset antall medlemmer uten fiskekort i Lågen, kan delta (påmelding) og kan fiske hele helgen for kr 500 inkl. konkurranse.

Sesongavslutningsfest lørdag 25/8.

 

Priser 2018 :                                                         

Leiravgift campingvogn, etc.                          Kr. 3700,-                                               

Fiskekort senior m/leiravgift                           Kr. 3650,-                                                   

Fiskekort  senior m/redusert leiravgift        Kr. 4650,-                                                

Fiskekort  junior                                                 Kr.   750,-                                               

Fiskekort studenter 18-25 år med bevis      Kr.   750,

 

Refusjon til kjøpere av fiskekort senior for deltagelse på dugnaden : kr. 300,-                                                       

 

Medlemmer må sørge for bindende påmelding innen tirsdag 27. februar. Fiskekortet betales til konto 05310805051 innen 20. mars, og betalt kort kan hentes på Mølla på tirsdager fra 3. april.

Ved innbetaling til konto, husk å skrive på navn og hva det gjelder.

Eks: Lågenkort  2018 for Ola Nordmann

Minner om ordningen med 48 timers gratis prøvefiske for medlemmer som ikke tidligere har kjøpt fiskekort. Ønsker du å benytte gratis prøvefiske, delta på Laksefestivalen eller har spørsmål om Lågen ta kontakt med undertegnede.

Trond Skarpsno                                                                                                             Leder Lågenkomiteen     

Tlf: 918 35125

 

Flott laks fisket av Tore Westgård Foto: Privat
Flott laks fisket av Tore Westgård Foto: Privat