Bli medlem

Søknad om medlemskap i Vestre Bærum Sportsfiskere

OBS! Siste frist for å søke medlemskap som gir rett til fiskekort i inneværende år er 1. mai!

Ditt navn (obligatorisk)

Fødselsdato ( dd.mm.åååå)

Adresse

Postnummer

Poststed

Yrke/Stilling

Telefon, privat

Telefon, mobil:

E-post (obligatorisk)

 Jeg har tidligere vært medlem av Vestre Bærum Sportsfiskere
 Jeg har tidligere løst fiskekort for Sandvikselva
 Jeg har tidligere løst fiskekort for VBS`s fiskeretter i Lågen?

Hva er formålet med å søke medlemskap i VBS? Fylles ut dersom du bor utenfor Bærum. Maks 170 tegn.

Kjenner du noen medlemmer i VBS? I tilfelle hvem?

Betingelser for medlemskapet
Den som har fylt 10 år og er bosatt i Bærum kan etter godkjent søknad bli medlem av foreningen. I særlige tilfeller kan styret dispensere fra kravet om alder og bosted.
Innmeldingsavgift og medlemsavgift betales. (Ungdom under 18 år er fritatt for innmeldingsgebyr)

Rettigheter og plikter ved fisket vil bli tildelt samtidig med utdeling av fiskekort.
Jeg har lest betingelsene over og forplikter meg til å følge de lover og regler som til enhver tid gjelder for Vestre Bærum Sportsfiskere.
- Jeg aksepterer betingelsene