Hvem gjør hva i VBS 2021

VESTRE BÆRUM SPORTSFISKERE

Komiteoversikt 2021
Styret: Mobil Epostadresse
Leder Bjørn Evje 90891530 bjornk.evje@gmail.com
Nestleder Roy Finjarn 95255624  royafi@online.no
Sekretær Ole A. Kilsti 40221154 ole.kilsti@gmail.com
Kasserer  Tom Eirik Skarpsno 97123212 kasserer@vb-sportsfiskere.no
Styremedlem  Erling Nygård 47256621  enygrd@online.no
Styremedlem Thore Brandbu 94978759 thibra@online.no
Styremedlem Rune Bjørnestøl 91193946 rune.bjornestol@gmail.com
1.Varamedlem Martin Dahl 91819742  martindahl90@hotmail.com
2.Varamedlem  Even Lindholm
Representantskapet: Mobil
Stig Omholt Jensen  92866297 stig.omholt.jensen@gmail.com
Sekretær Alf Henning Sørensen 48114022 al-henn@online.no
Leder Trond Skarpsno 91835125 trond.skarpsno@hotmail.com
Nestleder Morten Nordli 90833678 morten@labrax.no
Leif Johansen 96625867 jospo@online.no
 Varamedlem Jarle Larsen 91141314 1jarle@gmail.com
Per Christiansen 90547273 per@tryggebarnehager.no
Roger Stensrud 99791109  roger.stensrud@baerum.kommune.no
Redaksjonskomité/Media Mobil Epostadresse
Leder  Martin Dahl  91819742  martindahl90@hotmail.com
Medlem  Bjørnar Neteland

bjornar.neteland@elveguiden.no

Medlem  Nicholas Horgen 91708603
Medlem  Frederic Østbye  93420889  frederic.ostbye@rikstv.no 
Medlem  Tom Skyrud  41420068   tsk@forskningsradet.no
Medlem
Lågenkomité: Mobil Epostadresse
Leder Trond Skarpsno 91835125 trond.skarpsno@hotmail.com
Medlem Edith Skarpsno 97057878 edith.skarpsno@gmail.com
Medlem Matti Peltonen 41255413 mattiepeltonen@hotmail.com
Medlem Tomm Audun Skjerstein 95986185  tomm.skjerstein@gmail.com
Medlem Jarle Larsen 91141314 1jarle@gmail.com
Medlem  Tom Eirik Skarpsno  97123212  tom.eirik.skarpsno@gmail.com
Medlem Gunnar Opsahl 93203770 gu-opsa@online.no
Medlem Tom Sandøy 41108466 tom.sandoy@gmail.com
Huskomité: Mobil Epostadresse
Leder Erling Nygård 47256621 enygrd@online.no
Ole Kilsti 40221154 ole.kilsti@gmail.com
Thore Brandbu 94978759  thibra@online.no
 Sverre Hopstock Dahr  91179091  shdahr@live.no
 Rune Bjørnestøl  91193946 rune.bjornestol@gmail.com
 Roger Stensrud   99791109 roger.stensrud@baerum.kommune.no
 Sverre Hopstock Dahr  91179091
Gunnar Opsahl 93203770 gu-opsa@online.no
Frank Thomassen 45513028 frank.thomassen@kvaerner.com
 Thorbjørn Sanner
Aktivitets- og Turkomité: Mobil Epostadresse
Leder Thore Brandbu 94978759 thibra@online.no
Gunnar Opsahl 93203770 gu-opsa@online.no
Leif Johansen 96625867 jospo@online.no
Thomas Larsen 91362351 thomala3@online.no
Børge Iversen 95968666 Borge@guideline.no
Ronny Johansen 90582437 mayco@online.no
Juniorkomité: Mobil Epostadresse
Leder Gunnar Opsahl 93203770 gu-opsa@online.no
Sandvikselvakomité: Mobil Epostadresse
Leder Frank Thomassen 45513028 frank.thomassen@kvarner.com
Arnt Bakken 91318098 arnt.ba@online.no
Asle Martinsen 95837401 morgentaake@gmail.com
Johan F. Küenholdt 90148792 jku@nom.no
 Bjørn Erik K. Fossmo  92854723 fosmo65@gmail.com
Ronny Johansen 90582437  mayco@online.no
Roger Stensrud 99791109  roger.stensrud@baerum.kommune.no
Tom Johansen 93088585  tomjoh11@online.no
Revisorer: Mobil Epostadresse
Arnt Bakken  91318098
Lars Bjørnbakken  41407493  lars.bjornbakken@ramirent.no
Festkomité: Opprettes etter behov
Klekkeriet
Morten Merkesdal 95143460 morten.merkesdal@gmail.com