Konkurranseregler og premiering

Sist revidert 10.04.2012

Premiering og regler i fiskekonkurranser og turer i regi av VBS

 

Arrangement Konkurranseregler Premiering
Steinsfjorden isfiske Kun abbor, antall kg. 3 premier
Sjøpilkekonkurransen Maks 1 pilkestikke om gangen med inntil en opphenger. Agning ikke tillatt. Minstemål for fisk er 40 cm. Komiteen kan avgrense fiskeområde Største fisk. Inntil 1/3 premiering av deltagerne. Maks 6 premier. Største fisk over 5 kg er med i karaffelkonkurransen. Hvis to deltakere ender likt i antall kg og gram går den som har den nest største fisk foran.
Sjøfiskekonkurransen Maks en stang om gangen med inntil en opphenger. Ellers samme regler som sjøpilkekonkurransen Lik sjøpilkekonkurransen
Røyeturen Største røye over to dager. Ørret regnes ikke med. Hvis lik vekt på største fisk hos en eller flere deltakere, regnes nest største fisk med. Maks to pilkestikker om gangen 3 premier, krus og to småglass
Harrturen Største sløyde fisk lørdag. Kun harr fisket med flue og maks en opphenger. 3 premier, krus og to småglass

Karaffelpremier

5 stk karafler kan deles ut på generalforsamlingen, hvis kriteriene for oppnådde kg. er oppfylt:

  • Største laks i Lågen over 10 kg
  • Største laks i Sandvikselva over 5 kg
  • Største sjøørret i Sandvikselva tatt på flue over 3 kg (Må dokumenteres)
    • Eget registreringsskjema lagt ut ved sykkelsmeden i Bjørnegårdsvingen
  • Største fisk på sjøisen over 5 kg
  • Største fisk i sjøen over 5 kg (Langåraturen)

 

Komiteen i samråd med styret kan endre fiske og premieringsregler på våre interne turer og konkurranser

For styret: Roy Finjarn
For aktivitetskomiteen: Tore Brandbu