Fangstrapport for Sandvikselva

FANGSTRAPPORT
Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 § 44 om laksefisk og innlandsfisk, skal alle med fiskekort levere fangstoppgave for å sikre pålitelig statistikk i arbeidet med å sikre og styrke ressursene for framtiden. (Forskrift 2003-02-25-256§1).
Som fiskerettighetshaver ønsker V.B.S., ved å gi fullstendige fangstresultater / antall brukere, å bidra til best mulig grunnlag for dette arbeidet.
Fangstskjemaet skal sendes V.B.S. Postboks 371, 1301 SANDVIKA,
via VBS’ hjemmeside eller til e-post: post@vb-sportsfiskere.no innen 14 dager etter sesongslutt.
Ingen fangst skal også innberettes på fangstskjema.

Vi minner om generalforsamlingens vedtak 2013:
«Medlemmer og andre fiskere som ikke har levert fangstrapport innen tidsfristen for Sandvikselva, vil miste retten til å få fiske i elven påfølgende sesong».

Ønsker du å levere fangstrapport online, kan du nå gjøre det.
Klikk på lenken under for å gå til online skjema:

FYLL UT FANGSTRAPPORT FOR SANDVIKSELVA ONLINE

 

For å laste ned fangstrapportskjema som pdf klikk på lenken under:

FANGSTRAPPORT-SANDVIKSELVA (PDF)