Fangstrapport for Sandvikselva

FANGSTRAPPORT
Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 § 44 om laksefisk og innlandsfisk, skal alle med fiskekort levere fangstoppgave for å sikre pålitelig statistikk i arbeidet med å sikre og styrke ressursene for framtiden. (Forskrift 2003-02-25-256§1).
Som fiskerettighetshaver ønsker V.B.S., ved å gi fullstendige fangstresultater / antall brukere, å bidra til best mulig grunnlag for dette arbeidet.

Leveres på elveguiden
Fangstrapporten skal leveres på elveguiden. Logg inn på din bruker, gå til din side og velg fiskekort. Her finner du fiskekortet ditt for sandvikselva og velg rapporter fangst på dette kortet.

Logg inn og lever fangst her

Vi minner om at nullfangst også må rapporteres. Vi oppfordrer til å rapportere fortløpende- og senest innen 15. oktober.
Vi minner om generalforsamlingens vedtak 2013:
«Medlemmer og andre fiskere som ikke har levert fangstrapport innen tidsfristen for Sandvikselva, vil miste retten til å få fiske i elven påfølgende sesong».

 
Kan du ikke levere fangst på elveguiden kan du bruke manuelt fangstskjema. Fangstskjemaet skal sendes V.B.S. Postboks 371, 1301 SANDVIKA. Innen 15. oktober.

Last ned manuelt skjema her