Online fangstrapport for Sandvikselva

OBS! For at rapporten skal mottas må man nederst på denne siden huke av for at man har kontrollert at skjemaet stemmer og så trykke på knappen «Send inn rapport». Når du har mottatt kvittering på den epost-adressen som ble registrert i «Medlem» seksjonen er rapporten mottatt av foreningen.

Fangstrapport Sandvikselva


Medlem


Avlivet fisk

Uke
Laks
Sjøørret
< 3 kg
3-7 kg
> 7 kg
Ant. Vekt Ant. Vekt Ant. Vekt Ant. Vekt
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Antall


Gjenutsatt fisk (tilnærmet vekt)

Uke
Laks
Sjøørret
< 3 kg
3-7 kg
> 7 kg
Ant. Vekt Ant. Vekt Ant. Vekt Ant. Vekt
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Antall

Antall fiskedøgn i løpet av sesongenBekreft
Jeg har kontrollert at skjema stemmer