Fiskeregler for Sandvikselva og Øverlandselva 2020

Fiskeregler Sandvikselva og Øverlandselva 2019. Det er ingen forandringer fra 2018

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang skal ikke forlates under fisket. Det er forbudt å fiske vinterstøing.

1. Fiskesesongen er fra 15. juni til og med 30. september.
2. Oppstrøms og nedstrøms laksetrappene er det forbudt å fiske.
Forbudsonene Ved Franzefoss og Nybrua er merket med skilt.
3. Det er forbudt å fiske under Wøyenfossen, Nypefossen (nytt av året) og Bjørumfossen.
Forbudsonene er merket med skilt.
4. Det er bevegelig fiske.
5. Fiske fra bru er forbudt.
6. Minstemålet er 45 cm. for laks og sjøaure.
7. Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet.
Fiskeslutt etter den tredje avlivete fisken. (Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette
fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn.
Fiskedøgnet går fra kl. 00:00 – 24:00)
8. Vi henstiller alle fiskere om å gjenutsette fisk. Særlig sent i sesongen.
9. Alle skal levere fangstrapport innen oppgitt frist.
Brudd på reglene vil medføre disiplinærsak.

Brukerrådet for fiskeforvaltning

Petter Birkheim                   Morten Merkesdal
Leder                                          Sekretær

 

 

Laks under Hamang Brua, fisket av Espen Myhre. Foto Espen Schive
Laks under Hamang Brua, fisket av Espen Myhre. Foto Espen Schive