Fiskekort i Sandvikselva

Informasjon om fiskesesongen 2021 for Sandvikselva.

Fiskekort i Sandvikselva for medlemmer av Vestre Bærum Sportsfiskere

På grunn av Korona blir kortene i år lagt ut digitalt på Elveguiden. Alle må ha en profil/bruker på elveguiden for å kunne hente ut kortet sitt.

Dersom du ikke allerede har en bruker på Elveguiden oppretter du en bruker her

https://elveguiden.no/no/register

NB! Frist for å opprette bruker er 15 mai. For alle som har opprettet bruker innen 15. mai legger vi opp sesongkort på brukeren din som du kan hente ut – mer info om dette kommer.

For å kunne generere kortet må det en betaling til gjennom Nets, derfor vil det bli en pris på 11kr på kortet (minste pris for å generere en betaling gjennom Nets)

 

Fiskekort for ikke-medlemmer:
Vestre Bærum Sportsfiskere vil selge 25 fiskekort i Sandvikselva  til personer uten medlemskap i foreningen.

Kortene kan kun kjøpes på nett, og legges ut 20. mai. – Mer info kommer. Pris kr 1000,-  ingen depositum.
Ved manglende innlevering av fangstrapport, mister man retten til å kjøpe kort neste sesong.

Fiskeriavgift
Husk å betal: Fiskeravgift

Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fiskeravgift.
Kvittering fremvises ved kontroll.
Fiskekortet gjelder kun for Vestre Bærum Sportsfiskere sine fiskeretter.
Kortet er personlig og gjelder kun for den kortet er utskrevet for.
Kortinnehaveren forplikter å følge gjeldene fiskeregler (se fiskeregler på fiskekortet)
Kortet fremvises uoppfordret ved kontroll.
Misbruk av fiskekortet medfører inndragelse/ annullering
Fangstrapporten må senest 15 okt. sendes til:
Vestre Bærum Sportsfiskere
v/Roy Finjarn
P.B. 371
1301 Sandvika
Styret i Vestre Bærum Sportsfiskere kan ved særs tilfeller etter behandling, gi dispensasjon fra gjeldende regler.

Husk bevegelig fiske. Vis hensyn! Det er plass nok til alle.

HUSK: Minstemålet på Sjøørret er hevet til 45cm

 

Sjoorret. Foto: Steinar Paulsen
Sjoorret. Foto: Steinar Paulsen