Fiskekort i Sandvikselva

Informasjon om fiskesesongen 2019 for Sandvikselva.

Fiskekort i Sandvikselva for medlemmer av Vestre Bærum Sportsfiskere

Alle som skal fiske i Sandvikselva, skal registreres med eget fiskekort.
DET ER KUN DETTE FISKEKORTET SOM GIR ADGANG TIL FISKE I SANDVIKSELVA.

Fiskekort kan hentes på Mølla tirsdager (19-21) i tidsrommet 2.april-28.mai.
Husk å ta med kvittering for betalt fiskeravgift.
Det vil ikke bli utstedt fiskekort etter 28.mai til noen medlemmer, uansett årsak.
Hvis sykdom eller utenlandsopphold i henteperioden, ta kontakt med Roy Finjarn, tlf. 95255624.
Fiskekortet i Sandvikselva er gratis for VBS` medlemmer og utleveres, mot betalt medlemsavgift og fiskeravgift, i våre lokaler på Wøyen Mølle, tirsdager frem til og med månedsskifte mai/juni.

Etter angitt tid vil det ikke bli utstedt fiskekort for Sandvikselva.
Fiskesesongen i Sandvikselva er fra og med 15. juni til og med 30.september.

Fiskeriavgift
Husk å betal: Fiskeravgift

Sesongkort i Sandvikselva for ikke medlemmer NB! alle kortene er solgt.
Vestre Bærum Sportsfiskere vil selge 25 fiskekort i Sandvikselva  til personer uten medlemskap i foreningen.

Kortene kan kun kjøpes i VBS sine lokaler, Wøyen mølle,Vangkroken 20,
i tidsrommet tirsdager 7.mai-28.mai kl. 1900-2100.

Pris kr 500,- + kr 500,- i depositum som tilbakebetales når fangstrapporten leveres innen fristens utløp. (senest 15 okt.)Husk å oppgi kontonr. i fangstrapportskjema for tilbakebetaling av depositum.
Ved manglende innlevering av fangstrapport, mister man retten til å kjøpe kort neste sesong, og innbetalt depositum tilfaller Vestre Bærum Sportsfiskere.
Du mister også depositumet hvis kontonummer for tilbakebetaling mangler.

Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fiskeravgift.
Kvittering fremvises ved kjøp av kort.
Fiskekortet gjelder kun for Vestre Bærum Sportsfiskere sine fiskeretter.
Kortet er personlig og gjelder kun for den kortet er utskrevet for.
Kortinnehaveren forplikter å følge gjeldene fiskeregler (se fiskeregler på fiskekortet)
Kortet fremvises uoppfordret ved kontroll.
Misbruk av fiskekortet medfører inndragelse/ annullering
Fangstrapporten må senest 15 okt. sendes til:
Vestre Bærum Sportsfiskere
v/Roy Finjarn
P.B. 371
1301 Sandvika
Styret i Vestre Bærum Sportsfiskere kan ved særs tilfeller etter behandling, gi dispensasjon fra gjeldende regler.

Husk bevegelig fiske. Vis hensyn! Det er plass nok til alle.

HUSK: Minstemålet på Sjøørret er hevet til 45cm

 

Sjoorret. Foto: Steinar Paulsen
Sjoorret. Foto: Steinar Paulsen