Fiskekort i Sandvikselva

Informasjon om fiskesesongen 2020 for Sandvikselva.

Fiskekort i Sandvikselva for medlemmer av Vestre Bærum Sportsfiskere

I år vil kvittering på betalt medlemsavgift gjelde som fiskekort, husk at det er kun gyldig sammen med kvittering på betalt fiskeravgift ved kontroll.

 

Fiskekort for ikke-medlemmer:
Vestre Bærum Sportsfiskere vil selge 25 fiskekort i Sandvikselva  til personer uten medlemskap i foreningen.

Kortene kan kun kjøpes på nett, og legges ut 20. mai. – Mer info kommer. Pris kr 1000,-  ingen depositum.
Ved manglende innlevering av fangstrapport, mister man retten til å kjøpe kort neste sesong.

Fiskeriavgift
Husk å betal: Fiskeravgift

Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fiskeravgift.
Kvittering fremvises ved kontroll.
Fiskekortet gjelder kun for Vestre Bærum Sportsfiskere sine fiskeretter.
Kortet er personlig og gjelder kun for den kortet er utskrevet for.
Kortinnehaveren forplikter å følge gjeldene fiskeregler (se fiskeregler på fiskekortet)
Kortet fremvises uoppfordret ved kontroll.
Misbruk av fiskekortet medfører inndragelse/ annullering
Fangstrapporten må senest 15 okt. sendes til:
Vestre Bærum Sportsfiskere
v/Roy Finjarn
P.B. 371
1301 Sandvika
Styret i Vestre Bærum Sportsfiskere kan ved særs tilfeller etter behandling, gi dispensasjon fra gjeldende regler.

Husk bevegelig fiske. Vis hensyn! Det er plass nok til alle.

HUSK: Minstemålet på Sjøørret er hevet til 45cm

 

Sjoorret. Foto: Steinar Paulsen
Sjoorret. Foto: Steinar Paulsen