Klekkeriet

Hamang klekkeri ble etablert i 1857. Det er nok ikke helt sikkert vi vet hvem som startet opp, men det som er sikkert er at det har vært en formidabel suksess helt frem til våre dager. Vi snakker nå i 2024 om 167 år sammenhengende drift. På samme sted, i samme hus dog med delvis ny vannkilde fra midt i 1980 åra. Valg av tomt og vannkilde den gangen på 1850 tallet var hovedårsaken til suksessen. God drift er avgjørende selv om anlegget er superenkelt. Tilsyn hver dag, og i perioder flere ganger daglig er avgjørende for resultatet.

Klekkeriet har kapasitet til å produsere ca 500.000 plommesekkyngel av laks og sjøørret. Yngelen settes ut i vassdraget mai/juni. I alle disse årene med produksjon i klekkeriet har prinsippet vært å etterlikne det som skjer i elva så mye som mulig. I elva ligger rogna kaldt, mørkt og stille nedgravet i elvegrusen der hunnfisken gravde de ned i oktober/november. Det gjør rogna også i klekkerennene, og vi har nå de siste årene fått mulighet til å kjøle ned vannet inn til klekkerennene.

Hamang klekkeri drives i dag av Bærum kommune. Morten Merkesdal er klekkeribestyrer og er ansatt i Miljøteknisk avdeling – vannmiljø og forurensing i Bærum kommune. Driften er helt avhengig av hjelp fra flere personer. Historisk er det folk fra fiskermiljøet i elva som deltar på denne dugnaden. Det starter med stamfiske i oktober, drift og pass av klekkeriet gjennom hele høst og vinter før yngelen som ikke blir foret settes ut i elva. Her er det viktig å få med seg at all fisken settes ut ovenfor der fisken gyter selv. Altså hele Isielva i Kjaglidalen og i Lommedalselva fra Vøyenfossen.

Lenke til klekkeriets Facebook side

Skroll til toppen