Fiskeregler Sandvikselva

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det kun tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang skal ikke forlates under fisket. Det er forbudt å fiske vinterstøing.

  1. Fiskesesongen er fra og med 01. juni til og med 15. september.
  2. Oppstrøms og nedstrøms laksetrappene er det forbudt å fiske. Forbudssonene Ved Franzefoss og Nybrua er merket med skilt.
  3. Det er forbudt å fiske under Wøyenfossen, Nypefossen og Bjørumfossen. Forbudssonene er merket med skilt.
  4. Det skal utøves bevegelig fiske.
  5. Fiske fra bru er forbudt.
  6. Minstemålet er 45 cm. for laks og sjøaure.
  7. Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet. Fiskeslutt etter den tredje avlivede fisken. ( Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn. Fiskedøgnet går fra kl.  00:00 – 24:00)
  8. Vi henstiller alle fiskere om å gjenutsette fisk.  Særlig sent i sesongen.
  9. Alle skal levere fangstrapport innen oppgitt frist. (Elveguiden)
  10. Sandvikselva med Lomma og Isielva stenges for fiske ovenfor Åmotenga ved vannføring under 1 m³/s. (1000 liter pr sekund), Dette er merket med skilt.  Vannføring kan sjekkes daglig på: http://vb-sportsfiskere.no

Brudd på reglene vil medføre disiplinærsak.

Brukerrådet for fiskeforvaltning

Petter Birkheim                   Morten Merkesdal
Leder                                          Sekretær

Skroll til toppen