Sandvikselva i et historisk perspektiv

Teinesteder, stryk og høler i Sandviksvassdraget

angst av fisk til husholdningen, både med garn og fisketeiner, var viktig for de 16 gårdene som hadde fiskerett i Sandvikselva og Isielva. Det har vært nær 30 teinesteder fra Sandvika til Bjørum sag. Mange er borte, men noen synlige rester kan ses i dag. Den vedlagte publikasjonen, som er rikt illustrert, viser teinestedenes plassering – en kunnskap som var i ferd med å gå i glemmeboken.

Lenke til rapport om Teinesteder, stryk og høler i Sandviksvassdraget

Skroll til toppen