Harrtur

Helgen i månedsskiftet september/oktober arrangerer foreningen fluefiske etter harr. Sort sett har turen gått til Glomma med overnatting på Kvile Camping ved Åstaelva. På denne turen kåres Harrkongen, og som er den som får størst harr i løpet av lørdagen.

Foto: Tom Skyrud
Tom, “Nuffe” og Knut på pallen. Foto Tom Skyrud
Noen gode harrfluer. Foto: Tom Skyrud

Rapport om Harrkongen 2019

Rapport fra Harrkongen 2023

Skroll til toppen