Kontakt oss

Vestre Bærum Sportsfiskere ble dannet som en følge av, at Oslo Sportsfiskere på 1930-tallet startet å leie forskjellige fiskerettigheter i Sandvikselva, innførte fiskekort, og på den måten utestengte bygdens egne sportsfiskere. Noen lokale ildsjeler likte dårlig å bli presset ut av utenbygdsfolk, og tok initiativ til et informasjonsmøte om saken. Møtet ble ledet av lærer Kveisengen med 25 personer tilstede, 28. mai 1936. Der vedtok man enstemmig å danne en lokal sportsfiskerforening i vestre Bærum. Foreningen holdt sitt første møte 9. juni 1936 hvor 22 medlemmer tegnet seg. Vestre Bærum Sportsfiskere var født.

Vi er i dag en livskraftig ren sportsfiskeforening med ca 500 medlemmer.

Vi har flotte klubblokaler i Wøyen Mølle. Der har vi åpent hus kl. 19 – 21, hver tirsdag i perioden oktober – mai.

E-post:post@vb-sportsfiskere.no
Postadresse: Vestre Bærum Sportsfiskere Pb. 371, 1301 Sandvika.
Besøksadresse: Vangkroken 20, Vøyenenga

Skroll til toppen