Fiskekort i Sandvikselva 2023

Informasjon om fiskesesongen 2023 for Sandvikselva.

Fiskekort i Sandvikselva for medlemmer av Vestre Bærum Sportsfiskere

Sesongkort VBS-Medlemmer Sandvikselva 2023. Kortene blir tilgjengelige på Elveguiden 15. mai kl 10:00 her VBS-Fiskekort medlemmerLogg inn med din bruker som vanlig og velg kortet «Sesongkort MEDLEM VBS»

Sesongkort ikke-medlemmer sandvikselva 2023

Det selges 25 kort for ikke-medlemmer av VBS, prisen er 1.000kr og legges ut 15.mai kl 20:00 her Fiskekort Ikke medlemmer av VBS

Velg kortet «Sesongkort SANDVIKSELVA”

Generelt om fiskekortet og fisketid

Fisketid fra 1. juni til 15. september. Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fiskeravgift. Kvittering fremvises ved kontroll. Fiskekortet gjelder kun for Vestre Bærum Sportsfiskere sine fiskeretter. Kortet er personlig og gjelder kun for den kortet er utskrevet for. Kortinnehaveren forplikter å følge gjeldene fiskeregler (se fiskeregler på fiskekortet). Kortet fremvises uoppfordret ved kontroll. Misbruk av fiskekortet medfører inndragelse/ annullering. Husk bevegelig fiske. Vis hensyn! Det er plass nok til alle. HUSK: Minstemålet på Sjøørret er hevet til 45cm. Fangstrapporten må senest 1. okt. sendes registreres på Elveguiden.no eller til Vestre Bærum Sportsfiskere.

Fiskeriavgift
Husk å betal: Fiskeravgift

Fangstrapport kan sendes til

Ole Kilsti
P.B. 371
1301 Sandvika
Styret i Vestre Bærum Sportsfiskere kan ved særs tilfeller etter behandling, gi dispensasjon fra gjeldende regler.

Husk bevegelig fiske. Vis hensyn! Det er plass nok til alle.

Skroll til toppen