Æres- og hedersmedlemmer

Utnevnelser av æresmedlemmer året 2021. Arnt With Bakken, Roy Finjarn og Gunnar Opsahl. Morten Nordli, Thore Brandbu og Roger Stensrud ble utnevnt som hedersmedlem i 2021                        

De utnevnte æresmedlemmene har etter styrets vurdering over lang tid gjennom en ekstraordinær og fortjenestefull arbeidsinnsats fremmet sportsfiskets verdi. Deres innsats har over årtier står det stor respekt av, og har i stor grad bidratt til at foreningen fremstår som et vitalt og veldrevet samlingspunkt for dens medlemmer.   

Liste over æres- og hedersmedlemmer i Vestre Bærum sportsfiskere

Navn                                                  Utnevnt                    Status

Æresmedlemmer

Magnus Olsen                                 1954                       død

Jens Kristoffersen                          1961                        død

Sverre Olsen                                    1966                      død

Leiv Rosseland                               1966                       død

Per Lynne                                        1971                       død

Arvid Christiansen                          1976                      død

Finn Gjesvold                                   1981                      død

Harry Petterson                              1986                      død

Per Kristian Andersen                    1996                      død

Trond Skarpsno                              2001

Arnt Bakken                                    2021

Roy Finjarn                                      2021

Gunnar Opsahl                               2021

Hedersmedlemmer

Per Kristian Andersen                    1986                          død     Æresmedlem 1996

Jahn Knapstad                               1986                                      Utmeldt 1999

Per Bekkely                                    1986                          død

Petter Birkheim                              1996                                     

Per Hamang                                   1996                          død

Paul Nakken                                   1996                          død

Bjørn H Pettersen                          1996

Stefan Obel                                    1996                                     

Trond Skarpsno                             1996                                      Æresmedlem 2001

Tor Morten Merkesdal                  2001

Arnt Bakken                                  2006-11-04                          Æresmedlem 2021

Roy Finjarn                                    2006-11-04                          Æresmedlem 2021

Svein Erik Tømmernes                 2006-11-04              død

Erling Terje Nygård                       2011-11-05                         

Gunnar Opsahl                                2011-11-05                          Æresmedlem 2021

Terje Halvorsen                               2016-11-05

Edith Skarpsno                                2016-11-05

Stig Omholt-Jensen                        2017-28-11 

Morten Nordli                                 2021-23-11

Thore Brandbu                                2021-23-11

Roger Stensrud                               2021-23-11

Livsvarig Medlem 

Åse Olsen                                                                             død 2015

Aktive:

FornavnEtternavn/FirmaVerv
Trond IngarSkarpsnoÆresmedlem
Arnt WithBakkenÆresmedlem
RoyFinjarnÆresmedlem
GunnarOpsahlÆresmedlem
   
PetterBirkheimHedersmedlem
Erling TerjeNygårdHedersmedlem
Jan StefanObelHedersmedlem
BjørnPettersenHedersmedlem
StigOmholt JensenHedersmedlem
MortenNordliHedersmedlem
ThoreBrandbuHedersmedlem
RogerStensrudHedersmedlem
   
   
   
Skroll til toppen