Kjørebeskrivelse til Numedalslågen

Kjørebeskrivelse til VBS’ fiskeretter i Numedalslågen
Adressen er: Hedrumveien 3229, 3282 Kvelde
• Ta E18 fra Sandvika til Drammen
• Følg E18 videre til avkjøring Hvittingfoss (R32)
• Kjør R32 til Hvittingfoss
• Fra Hvittingfoss, kjør R40 mot Larvik
• Du passerer Svarstad og kjører videre til Gåserud til du møter skilt Helgeland
• Ta av der og kjør Sundeveien over brua til du møter Østsideveien
• Ta til høyre i krysset og kjør videre på Østsideveien som endrer navn til Hedrumveien rett før du er framme ved avkjøringen til VBS’ campen.

• Bildet viser avkjøringen på høyre side ned mot VBS’ camp
• Ved avkjøringen ser du høyspentledningen over veien ved Wierød gård
• Ta til venstre og kjør gjennom bommen ned til campen


Kartlenke til Google maps

Trond Skarpsno – tlf. 918 35125

Skroll til toppen